Ordynacyjny

Doradzamy również w zakresie:

  • kompleksowe zabezpieczenie kwater
  • inteligentna hodowla z elementami LOXONE
  • projekty budowy wolier
  • hodowla ptaków egzotycznych
  • opieka weterynaryjna
  • budowa wolier
  • CCTV

W 2017 roku biskupstwo ostrawskie zwróciło się do nas z prośbą o zaprojektowanie i wykonanie woliery w ramach projektu rewitalizacji zamku Hukvaldy. Nasz projekt obejmował wszystko od zaprojektowania, budowy, wyposażenia wolier odpowiednią roślinnością, jak i zwierzętami oraz kompleksową ochronę. Projekt ma być zakończony w 2022 roku, część budowy woliery zamkowej to również remont dawnego stawu w parku zamkowym.