Chov Janosch BREEDING and FEEDING

Chov zvířat je jeden z našich velkých koníčků, spíše je to takový velký kůň. Chov se nám rozšířil a pohltil natolik, že se mu věnujeme na té nejvyšší úrovni, snažíme se o výzkum, zlepšování, edukaci, ochranu a záchranu zvířat. A to byl zejména hlavní důvod, proč jsme se stali partnery s Psittacus Catalonia a snažíme se tyto všechny aspekty realizovat.

Mezi naše majoritní koncepce patří chov volně žijící zvěře na Vítkovsku, zejména dančí, chov koní a exotických zvířat, zaměřené na ptactvo.

V roce 2000 René Janosch založil chov plnoarabských plnokrevníků z importu. Koně ze stáje JanoschB&F dosahovali výborných výsledků, jak na domácí, tak i zahraniční scéně.

V roce 2005 se datuje první postavená voliéra a tím byl položen základ synem Jakubem na náš nejvýznamnější chovatelský počin, a to chov exotických ptáků. Po několika pokusech o celistvý chov jsme usoudili, že bude lepší ptáky rozdělit na několik míst z důvodu nároků a specializace, pro určité skupiny ptáků.

Momentálně je naše chovatelská základna pro exotické ptactvo rozdělena na 3 izolovaná centra, první je uzpůsobeno kombinovanými voliérami s venkovním výletem a temperovaným záletem pro hrabavé, měkkozobé a vodní ptactvo.

Další centrum je postaveno jako vnitřní temperované ubikace se stabilním tropickým klimatem s možností výletu a letnění ve skleníku, tento způsob chovu je vhodný pro plodožravé a hmyzožravé ptactvo. Posledním komplex je uzpůsoben pro různorodé ptactvo vyžadující individuální péči.

Více než 30% chovaných ptáků je deponované v ZOO, či spřátelených chovech soukromníků napříč Evropou.

V našem chovu se specializujeme z hrabavých na bažanty z JV Asie, zejména Indonésie a Filipín. Konkrétně bažanty rodu polyplectron, takzvané paví bažanty. Nedílnou součástí je vzácná kolekce hoků a ostatních zástupců z čeledi hrabavých, vyskytujících se v jížní a střední Americe. Za zmíňku stojí i velice rozsáhlý chov exotických holubů, asi největší zastoupení mají malí 13g plodožraví holoubci z Indonésie rodu ptilinopus, treron a ducula.

Nejtěžším a největším holubem v chovu vévodí holubi bažantí a holubi korunáči, či nejvíc příbuzný vyhynulému blbounu nejapnému, holub nikobarský. Tento holub se stal tváří naší firmy a je vyobrazen v našem logu.

[layerslider_vc id=”13″]
[layerslider_vc id=”14″]
[layerslider_vc id=”15″]

Chováme i ostatní raritně chované druhy plodožravých, hmyzožravých ptáků, zcela určitě kralují bájní rajští ptáci, které jsou v našem chovu zastoupeni ve 3 druzích. Tyto ptáky od samotného objevení tohoto druhu kolují různé mýty a dezinformace. Jedna z nich je jejich choulostivost a náročnost na chov, tyto aspekty zcela neodporují pravdě, jsou to velice houževnatí, tvrdí a nenároční ptáci. Avšak jedno velké mínus je agresivita vůči svému druhu i ostatních temperamentnějších obyvatelům dané ubikace. Stěžejní aspekt je náročnost na chov v oddělených voliérách. Další dominantou jsou zoborožci, pro oko nejvíce atraktivní z velkých zobanů, zoborožec přilbový. Chov toho ptáka považuji mnozí chovatelé za vrchol, který lze v chovatelství docílit. Z papoušků máme zastoupeny druhy z podčeledi loriovití, palmové kakadu, trichy orlí a ostatních křiklouny. V rámci bažantů jsme zapojeni do mnoha mezinárodních projektů, zejména chov vyhynulého bažanta Edwardse a jeho reintrodukci zpátky do volné přírody ve Vietnamu, chov zlatých bažantů série 5000, projektů na exotické holuby v rámci německé asociace fruchtaubenprojekt, našeho pilotního zaměření na výzkum a chov bažantů bronzoocasých a vodního ptactva v holandské asociaci AVIORNIS.

Janosch B&F spolupracuje s několika ZOO, záchrannými centry a neziskovými organizacemi.

[layerslider_vc id=”7″]

Naši partneři

🤝

Seznam našich partnerů najdete ZDE

Nově v prodeji
v kamenných prodejnách

Petcenter.cz

Seznam prodejen najdete ZDE