World pheasant assotiation je mezinárodní organizace zastřešující ochranu všech hrabavých ptáků (galliformes) a jejich populací v exsitu a insitu. Mezi hlavní přední světové projekty je reintrodukce dnes již vyhynulého bažanta Edwardsova (lophura edwardsi) zpět do volné přírody ve Vietnamu. Momentálně se snažíme udržet životaschopnou populaci v zajetí, tak aby následně byl bažant navrácen do své domoviny. Na projektu spolupracuje World Pheasant Association (WPA), European Conservation Breeding Group (ECBG) a European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). V chovu JBF máme dva páry těchto skvostů.

Aviornis International je organizace, která má za cíl podporovat a spolupracovat s dalšími organizacemi na vědeckých programech na zachování druhů ptáků, které téměř vyhynuly. Zprostředkovávat mezinárodní výměnu mladých ptáků za účelem zachování geneticky variability každého druhu. Spolu s dalšími mezinárodními organizacemi přispívat k vědeckým programům zaměřených na reintrodukci či lokální finanční pomoc u vyhynulých či velice ohrožených ptáků například díky katastrofám. Náš managment se stará a drží plemenné knihy k řadě ptáků. Primárně se Aviornis zaměřuje na spolupráci se zoologickými institucemi i vědeckými organizacemi. V jeho řadách jsou rovněž soukromá chovatelská centra jako jsme my.

V roce 2007 se ve Walsrode Vogel parku sešli soukromí chovatelé, kurátoři ze zoologických zahrad a parků a dali za vznik Europäische Fruchtaubenprojekt. Jako vlastní odnož asociace pro ochranu plodožravých holubů z celého světa. Díky krásnému zbarvení plodožravých holubů a mizení jejích domoviny je řada těchto ptáků ohrožena nebo na pokraji vyhynutí. Naším cílem je stabilizovat populaci v evropských chovech, posílit managment chovu, zajištovat přesuny zvířat k vybraným chovatelům a institucím. Mnohé druhy jsou zatím pro nás velkou neznámou, proto sbíráme data pro vědecké účely.

V roce 2005 došlo k úplnému zákazu importů ptáku, řada velice náročných ptáků na chov se pomalu vytratila z chovu a získání nové krevní linie či spárování jedinců je ad absurdum. Rovněž V roce 2015 řada nadšenců založila tento projekt na zachování populací těchto křehkých tvorů náročných na chov. Jelikož chov těchto specifických ptáků se věnuje jen hrstka chovatelů, kteří jsou roztroušeni po celém světe, přináší nám to velkou perspektivu k rozšíření a stabilizaci populací tangar v zajetí.

Mezi nejnovější projekt, na kterém se momentálně podílíme je podpora a ochrana zejména thajských koroptví rodu arborophila. Tito ptáci jsou ohroženi z důvodu úbytku přirozeného prostředí a nelegálnímu odlovu. V našem chovu máme několik druhů, které v Evropě chováme a rozmnožujeme jako jediní. Specializujeme se primárně na arborophily vyskytující se v Indonesii a přilehlém okolí. Tento projekt je v začátcích a pevně věříme, že i s naší pomocí dosáhne projekt nové úrovně.

Náš samostatný projekt v rámci WPACZ-SK. Zaštiťuje celý rod bažantů rodu polyplectron. V tomto rozsáhlém projektu se zabýváme několika druhy bažantů pavích, především jejich chovem ex situ v čistokrevné formě, jejich přirozeným chováním, problematikou chovu, zamezením rozšiřování hybridů a jejich odstraněním z chovu. Při velmi rychlém rozvoji lidské společnosti a hospodářství v zemích původu těchto bažantů a nedostatečné ochraně původních biotopů lze předpokládat, že se jejich početnost v přírodě bude dále snižovat. V dohledné době tak můžeme společně bojovat o zachování těchto druhů na planetě Zemi.

Naši partneři

🤝

Seznam našich partnerů najdete ZDE

Nově v prodeji
v kamenných prodejnách

Petcenter.cz

Seznam prodejen najdete ZDE