Srdeční záležitost

V ZOO Zlín jsem se rozhodli podpořit naší srdeční záležitost a tím jsou zoborožci a to konkrétně dvojzoborožci nosorožčí (Buceros rhinoceros). Tito úžasní ptáci patří do kategorie CITES II a jejich počty rapidně klesají a to kvůli ilegálnímu odlovu a odlesňování jejich přirozeného habitatu. V Evropě chová tyto skvosty pouze 15 institucí.