Jak jsme se dostali k Psittacus Catalonia

První kontakt jsme navázali na jaře v roce 2017, kdy nám byla doporučena tato firma našim chovatelským přítelem. V této době jsme hledali ruční dokrmovací směs pro holuby bažantí (otidiphaps nobilis), jelikož odchovu v rámci tohoto druhu bylo jako šafránu. Ze statistik vyplývalo, jedno mládě na 6 hnízd. Tito ptáci jsou většinou chováni v tropických halách v zoologických zahradách, avšak i tam se nevyhnuli časté agresi ze strany holuba či přerušení inkubace, bez jakýchkoliv důvodů. Ptáci potřebují k odchovu velice členitou plochu minimálně 60m2, nejlépe s vodním zdrojem a vysokou vlhkostí. Jelikož ptáků začalo ubývat, populace začala stárnou, doby importů již pominuly. Začali jsem i my, chovatelé a zoologové hledat spásu v ručním odchovu mláďat komerčně dostupných směsí, ovšem kámen úrazu byl kritický 9 den, kdy se holoubatům bez zjevné příčiny lámaly a křivily nožičky. V této době již Psittacus Catalonia plně podporovala svými dokrmovacími směsi značky Wildiets záchranný projekt holuba růžového, kde v původní domovině na Maritiu zbývalo několik párů, velkou roli na záchraně, posílení a rozšíření populace sehrály právě dokrmovací směsi z řad Psittacus Catalonia.

Po několika videohovorech, slovo dalo slovo a vyrazili jsme do Katalánska načerpat nové vědomosti. Chov, myšlení, vize, kvalita krmiva a úrovně jednání majitelů Xaviera, Teresy a dcery Elii, nás utvrdili přijmout nabídku na spolupráci a stát se výhradním partnerem v rámci střední Evropy. Po několika vzájemných návštěvách nám dali volné ruce a začali jsme spolupracovat na projektech výrobě krmiva. Při návštěvě solných jezer, kde žijí volně plameňáci, mi dalo myšlenku, proč nevyvinout krmivo, pro plameňáky, když můžeme studovat ptáky z volné přírody, brát vzorky z volete a žaludků od jedinců poraněných v záchranných stanicích. Neméně výhodou je testovat krmivo na ptácích z volné přírody, kteří se kvůli handicapu dostali do záchranných institucích. Koneckonců právě ptáci jsou ti nejdůležitější hodnotitelé krmiv. Tato myšlenka byla přijata okamžitě s velkým nadšením a odhodláním, ihned jsme začali pracovat na krmivu pro vodní ptactvo, zejména plameňáků a rovněž plodožravých ptáků. Do granulí pro plodožravé ptactvo se firma JBF ponořila velice do hloubky, několik hodin strávených debatami, kuchtění různých tvarů, surovin a několika měsíční testování, dalo vzniku nových kvalitních granulích, které jsou vytvořeny z lásky ke zvířatům z těch nejkvalitnějších ingrediencích.

Základní kámen byl položen firmou Psittacus Catalonia roku 1998, kdy Xavier Viader, jako nutriolog a chovatel vyvinul první ruční dokrmovací formuli pro odchov žaku, proto název Psittacus. Následně se formule dostala na povrch mezi chovatele a ti chtěli i jiné dokrmovací směsi pro papoušky. Xavier dokrmovací směsi nedělal bezhlavě pokus omyl, ale ptáky nejprve studoval, sesbíral poznatky z volné přírody a poté si pořídil několik párů od určitého druhu, které se pokoušel rozmnožovat přirozeně při rozmnožování dělal výtěry volete rodičům a mláďatům, se sebíraných informací byl schopen na míru přizpůsobit danou formuli pro určitý druh. Myšlení firmy byla expanze na jih z důvodu lodní dopravy a jazykové bariéry, daleko snazší bylo krmivo prodávat do jižní Ameriky, následně do USA, Afriky a na blízkých východ. Mezi velké hráče v rámci Evropy se dostává až nyní, pomalu ale jistě se dostává do podvědomí konzervativních chovatelů a významných chovatelských institucích. Alwabra již dávno své opeřence krmila a odchovávala pomocí produktů z kolekce Psittacus.

Jsme hrdí, že jsme součástí Psittacus Catalonia.

Naši partneři

🤝

Seznam našich partnerů najdete ZDE

Nově v prodeji
v kamenných prodejnách

Petcenter.cz

Seznam prodejen najdete ZDE